اجاره سند برای حسن انجام کار

در صورتی قصد دارید در شرکت یا سازمانی مشغول به کار شوید می توانید از این خدمات استفاده کنید.

مدارک لازم

اصل و کپی کارت ملی

اصل و کپی شناسنامه

ضمانت چک یا سفته

پرداخت مبلغ اجاره سند

مراحل ثبت درخواست اجاره سند برای آزادی زندانی

درخواست مشاوره

با شماره های مندرج در سایت ابتدا در مورد نوع سند مشاوره می کنید.

تعیین جلسه حضوری

طی یک جلسه حضوری توسط کارگشا و متقاضی مراحل واگذاری توافق می شود.

بررسی خواسته

به صورت حضوری یا آنلاین میزان درخواستی بسته به سازمان مذکوراز نظر قیمت بررسی می شود.

پرداخت هزینه

هزینه اجاره سند و حق الزحمه مشاوره حقوقی پرداخت و ادامه کار توسط وکیل انجام می شود.

رد یا قبول درخواست

بعد از مطالعه شرایط در صورت واجدالشرایط فرایند ادامه کار اطلاع داده می شود.

استخدام و شروع به کار

بعد از تکمیل مراحل قانونی و اداری خواسته شده سند اجاره ای تحویل کارفرما می شود تا پروسه استخدام ادامه داشته باشد.

اجاره سند برای حسن انجام کار توسط کارفرما در رابطه با یک پیمانکار است که‌ باید پروژه ‌درخواست شده ‌را تکمیل کند. سند حسن انجام کار تعهدی ‌است مکتوب که ‌شما به ‌عنوان پیمانکار به‌ طور قانونی‌ تاکید می‌کنید، کارتان را انجام خواهید داد و این سند توسط یک شرکت بیمه یا بانک برای کارفرما صادر می گردد. این ضمانت به کارفرما اطمینان می دهد که پیمانکار طبق مدت تعیین شده در قرارداد کار خود را تحویل می دهد تضمین حسن انجام کار مبلغ مشخصی است که تا زمان تعیین شده نزد کارفرما می‌ماند.

اجاره سند جهت حسن انجام کار

کارفرمای ‌شما برای ‌اینکه‌ از سوی‌ شما نسبت به انجام تعهد  اطمینان پیدا کند که شما در طول مدت همکاری ‌به تعهدات  و وظایف خود پایبند هستید، می تواند از شما چک یا سفته‌ ای را بعنوان ضمانت انجام کار درخواست کند. و هدف اصلی سفته پرداخت آن نیست  اما در هر صورت برای اطمینان  لازم است در زمان سفته دادن حتما به برخی از نکات قانونی را رعایت کنید تا از ایجاد مشکلات قانونی پیش گیری کنید.

فرآیند اجاره سند برای حسن انجام کار چگونه است؟

مشاوره اولیه توسط وکیل موسسه حقوقی حقیقت طلب ایرانیان

قبل از درخواست سند جهت حسن انجام کار لازم است ابتدا با وکلای ما مشاوره داشته تا راهنمایی لازم برای شما انجام شود. اجاره سند برای حسن انجام کار بسته به شرایط و درخواست کارفرما تا سقف مشخص و شرایط قرارداد کاری از شما خواسته می شود.

ممکن است بسته به رتبه شغلی و کیفیت سازمان یا شرکت درخواست دهنده سند سبک یا سنگین باشد. قاعدتا درخواست سند برای حسن انجام کار برای شغل های حساس دولتی خواسته می شود که تمامی شرایط امنیتی در آنها رعایت می شود. لذا با استفاده از مشاوره اطمینان حاصل می کنید آیا متناسب با شغل پیشنهادی سند کافی و واجد شرایط وجود دارد یا خیر.

هزینه و قیمت اجاره سند جهت ارایه به شرکت در زمان استخدام

در مطلب بالا در مورد سبک یا سنگین بودن درخواست کارفرما متناسب با بزرگی سازمان اشاره شد. قیمت اجاره سند ممکن است یک سند منقول یا غیر منقول باشد. با بررسی خواسته کارفرما می توان قیمت اجاره سند را مشخص کرد و به صورت تقریبی هم امکان تعیین قیمت وجود ندارد. اما سقف ارایه خدمات اجاره سند برای مبالغ 1 میلیارد به بالا انجام می شود. چنانچه سقف درخواست کمتر از این مقدار باشد خدمات اجاره انجام نمی شود.

 

وکیل اجاره سند - هادی پور

مشاوره رایگان

اگر سوالی در مورد اجاره سند برای آزادی زندانی دارید از ما بپرسید.

فرم مشاوره خدمات وکالت