حبس تعزیری

حبس تعزیری به حبسی گفته می شود که توسط قاضی نوشته شده و آن اجرا می شود. نقطه مقابل حبس تعزیری، حبس تعلیقی است که در مورد متهم صادر نمی شود. حبس تعزیری در حکم ادب یا تادیب است که طبق شرع و با توجه به ماده 16 قانون مجازات اسلامی در اختیار قاضی قرار داده شده است. در ادامه همراه ما باشید بیشتر با جنبه های حبس تعزیری آشنا شویم.

ادامه مطلب

قرار بازداشت موقت

قرار بازداشت موقت به دلیل جنبه حیثتی که دارد توسط باپرس پرونده یا قاضی پرونده باید موجه و دلیل قانونی داشته باشد. چرا که قاضی یا بازپرس باید اثبات کند آزاد بودن متهم با استفاده از قرار وثیقه ممکن است آثار جرم و مدارک و مستندات محل وقوع جرم از بین ببرد یا تبانی کند تا به نوعی متهم خود را مبرا کند. در ادامه همراه ما باشید تا بیشتر با جنبه های مختلف قرار بازداشت موقت آشنا شویم.

ادامه مطلب