اجاره سند برای آزادی زندانی، اجاره سند برای مرخصی زندانی

لطفا روی هر تب کلیک کنید تا پاسخ سوالات نمایش داده شود.

بسته به شهر درخواست شده بین 5 تا 7 درصد و برای جرایم سنگین تا 12 درصد می باشد. قیمت اجاره سند بعد از مطالعه دقیق پرونده مشخص می شود که می تواند تا 5 درصد باشد.

 

هیچ هزینه ای برای پیش پرداخت از شما گرفته نمی شود. بعد از عقد توافق و امضای قرارداد سند برای آزادی زندانی مبلغ توافق پرداخت می شود.

اطلاعات هویتی نظیر کارت ملی و شناسنامه و مدرکی بر محل اقامت متهم مورد نیاز است. همچنین برای ضمانت چک یا سفته نیاز است.

در دفتر مشاوره املاک این قرارداد به صورت کد رهگیری دار جهت ارایه به دادسرا تنظیم می شود.

بسته به همکاری متهم و خانواده وی بین 7 تا 10 روز کاری ممکن است متغیر باشد.

بله. این درخواست تحت شرایطی هر ماه یکبار توسط خود زندانی یا وکیل وی قابل انجام است.

بستهبه نظر محترم قضایی تعیین می شود و لی در بیشتر مواقع از ملک و زمین برای امنیت بیشتر درخواست می شود.

3 روز در ماه جمعا 36 روز در طول سال اجازه استفاده از مرخصی دارد.

خیر. به دلیل رسمی نبودن و غیر قابل ثبت در دفاتر اسناد اینکار مقدور نیست.

مطابق قانون آیین دادرسی کیفری و با صلاحدید بازپرس و قاضی پرونده بله این امر مقدور است. قاعده مخالفت با تامین قرار وثیقه شامل موارد زیر می باشد : 

 « الف - آ‎زاد بودن متهم، موجب از بین رفتن آثار و ادله جرم یا باعث تبانی با متهمان دیگر یا شهود و مطلعان واقعه گردد و یا سبب شود، شهود از اداء شهادت امتناع کنند. ب - بیم فرار یا مخفی شدن متهم باشد و به طریق دیگر، نتوان از آن، جلوگیری کرد. پ - آزاد بودن متهم، مخل نظم عمومی، موجب به خطر افتادن جان شاکی، شهود یا خانواده آنان و خود متهم باشد. »

بله. به عنوان نیابت قضایی با درخواست مقام قضایی اینکار قابل انجام است. پیشنهاد می شود از مشاوره وکلای گروه حقیقت طلب ایرانیان استفاده کنید.

بله. خود زندانی اجازه حضور در بیرون تا زمان تامین قرار ندارد. لذا وکیل آزادی زندانی با شناختی که از مراحل قضایی دارد سریعتر اینکار را انجام می دهد.

با موافقت قاضی اجرای احکام، همکاری با زندانبانان، مشارکت در مراسمات و برنامه های اجرایی زندان و حسن خلق و خوش رفتاری دلیل کافی برای موافق زندان از مرخصی زندانی است.

زندانیانی که به درجه هفت و هشت محکوم شده و زندانیانی که مدت زمان باقی مانده حبس آنها کمتر از 4 ماه است شامل این مرخصی می باشند.

اگر زندانی مرتکب غیبت شود وثیقه سپرده شده به عنوان وجه الکفاله به نفع قانون طبق شرایط قانون آیین دادرسی به خصوص ماده 230 ضبط می شود.

اگر زندانی محکوم به سرقت مسلحانه، جاسوسی، انجام جرایم سازمان یافته، کیف قاپی، تجاوز به عنف، اختلال در نظم عمومی، اسید پاشیدن، ایجاد مراکز فحشا و فساد، فروش و نگهداری مشروبات الکلی و قاچاق مسلحانه و اسلحه شامل این اجازه نمی باشد. 

همچنین محکومان متهم به قصاص و اعدام و زندانیانی که سابقه سه بار محکومیت دارند از این خدمات نمی توانند استفاده کنند.