نوشته‌ها

قرار بازداشت موقت

قرار بازداشت موقت به دلیل جنبه حیثتی که دارد توسط باپرس پرونده یا قاضی پرونده باید موجه و دلیل قانونی داشته باشد. چرا که قاضی یا بازپرس باید اثبات کند آزاد بودن متهم با استفاده از قرار وثیقه ممکن است آثار جرم و مدارک و مستندات محل وقوع جرم از بین ببرد یا تبانی کند تا به نوعی متهم خود را مبرا کند. در ادامه همراه ما باشید تا بیشتر با جنبه های مختلف قرار بازداشت موقت آشنا شویم.

ادامه مطلب